BRÆNDEOVNE
Brændeovne i København forurener 78% mindre end hidtil beregnet

Af Charlotte von Hessberg • 5. november 2015


Ny undersøgelse tager afsæt i virkelige forhold og vælter alle tidligere modelberegninger af forureningen fra brændeovne i København og på Frederiksberg.

En ny beregning fra DCE – Nationalt Center for Energi og Miljø – ved Aarhus Universitet vælter alle tidligere beregninger af forureningen fra brændeovne i København omkuld. Den nye undersøgelse, som netop er offentliggjort, viser, at partikeludslippet fra brændeovne i Københavns og Frederiksberg Kommuner er hele 78 % lavere end tidligere beregnet, sidst i en undersøgelse fra 2010. Samtidig viser den nye undersøgelse, at brændeovnenes udslip af de farlige kvælstofoxider – de såkaldte NoX’er - er 77 % mindre end hidtil beregnet.

Hvor alle tidligere rapporter om brændeovnes forurening er udarbejdet på baggrund af modeller for brændeovnenes antal og udslip, er den nye beregning baseret på en opgørelse over det faktisk antal brændeovne, opgjort af skorstensfejermestrene i Københavns Kommune. Opgørelsen er suppleret med en interviewundersøgelse blandt brændeovnsejerne for at fastslå bl.a. ovnenes alder og hvor ofte, ovnen bliver brugt.

Kan ændre hele billedet

Initiativet til den minutiøse undersøgelse i København kommer fra formanden for Skorstensfejerlaugets Miljøudvalg, skorstensfejermester Henrik B. Jensen fra København. Han var forundret over de høje tal for brændeovnenes forurening i undersøgelsen fra 2010 og tilbød DCE at bidrage med fakta om den reelle bestand af brændeovne i København.
”Jeg er sikker på, en tilsvarende undersøgelse i andre store byer også der vil vise, at forureningen fra brændeovnene er væsentligt lavere, end modelberegningerne viser. Problemet er, at vi ikke kender alderen på de godt 600.000 danske brændeovne, lige som vi reelt heller ikke ved, hvor meget der fyres i dem. På den baggrund risikerer vi nogle helt forkerte tal, hvilket undersøgelsen fra København nu har dokumenteret”, siger han.

Trafikken den største synder

Tidligere er brændefyring blevet udråbt som den væsentligste kilde til partikelforurening i hovedstadsområdet, men efter den seneste undersøgelse står det klart, at trafikken er den største kilde til forurening.
Seniorforsker Steen Solvang Jensen fra DCE oplyser, at man nu vil ændre metoden til opgørelse af forurening i den nationale undersøgelse. Her vil erfaringerne fra Københavns og Frederiksberg blive inddraget.

Læs mere om undersøgelsen her »

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til sekretariatsleder Kjeld Vang, DAPO – Foreningen af Danske Producenter af Pejse og Brændeovne.
Telefon 87 41 06 06 eller e-mail 'dapo@dapo.dk'

 

 

   
Website af Sum One